Welkom bij PooLTec zwembadservice.

Door het openen van deze website gaat u akkoord met de inhoud van deze Privacy Statement.

Definities
Bezoeker is een ieder die een PooLTec website bezoekt of van (een deel van) de PooLTec website gebruik maakt.
PooLTec website is alle pagina's, in welke taal dan ook, waar deze Privacy Statement door PooLTec  op van toepassing zijn verklaard of waarop door PooLTec naar deze Privacystatement wordt verwezen.

Privacy Statement
 PooLTec respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van onze PooLTec website zo veilig mogelijk gebeurd.  PooLTec verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. De persoonsgegevens gebruikt PooLTec voor het aangaan en het uitvoeren van overeenkomsten, het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, fraudebestrijding, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Bezoekers die geen prijs stellen op informatie over nieuwe producten en diensten, informatie wensen over de over hen bijgehouden gegevens en/of onjuiste gegevens willen corrigeren kunnen hun gegevens hiertegen laten blokkeren, opvragen en/of laten corrigeren door een email te sturen naar info@pooltec.nl o.v.v. privacy.

Wijzigingen Privacy Statement
PooLTec behoudt zich het recht voor om de Privacy Statement te wijzigen. Controleer  daarom indien u onze  PooLTec website bezoekt regelmatig de Privacy Statement van PooLTec.